UUV FVU Screening

Hvad er FVU screening

En FVU screening (FVU = Forberedende voksenundervisning) er et godt redskab til at teste dine læse- eller matematikevner.

Denne test er vejledende, ligesom Den Vejledende Matematiktest for Voksne, hvilket vil sige, at disse tests kan sige noget om:

1) den unges behov for enten Forberedende VoksenUndervisning i dansk eller matematik,

2) behov for undervisning i dansk som andetsprog på grund af for dårligt begrebsapparat hos unge af anden etnisk herkomst eller

3) om den unge bør få lavet en decideret ordblindetest. Disse tests kan altså pege på mulige områder, hvor der bør sættes ind, men de kan ikke præcist fortælle, om den unge er fx ord- eller talblind.