UUV Screening

Det praktiske

Kontakt:

FVU-screeningsteam under UUV Køge Bugt

Søren Tranum
Vejleder

Interesserede kan henvende sig på

Tlf. 2814 3042
E-mail: soeren.tranum@koege.dk