UUV Screening

For Samarbejdspartnere

Hvem kan deltage?

Unge mellem 18 og 30 år, der er henvist.

Dansktesten viser

Matematiktesten viser

  1.  

om det skønnes, at du har et relativt begrænset dansk ordforråd og kan vejledes til at deltage i et sprog-undervisningstilbud snarere end et læseundervisningstilbud som *FVU-læsning.

1:

om dine sproglige forudsætninger skønnes at være utilstrækkelige til at kunne følge matematikundervisning på niveau med FVU-matematik.

2:

om du eventuelt kan henvises til test for ordblindhed, specielt hvis du har oplevet vanskeligheder med at tilegne dig læse- og stavefærdigheder på dit modersmål (eller det sprog, som du først har lært at læse).

2:

om dine forudsætninger inden for
talforståelse og regning skønnes
ikke at være tilstrækkelige til at
kunne følge matematikundervis-
ning på FVU-niveau.

3:

om du vil kunne have glæde af et FVU-kursus (Forberedende Voksenundervisning) i dansk eller undervisning på et højere niveau.

3:

om du vil kunne have glæde af et FVU-kursus i matematik eller et kursus på et højere niveau end FVU-kurset.

*FVU = Forberedende Voksenundervisning, der normalt gives på VUC (Voksenuddannelses-centrene).